בדיקות תקופתיות - Greenedge

מערכת סולארית המותקנת על גג המבנה חשופה לשינויי מזג האוויר ועתידה להינזק מעת לעת. המערכת נדרשת לבדיקות תקופתיות (בהתאם לדרישות חברת החשמל). בדיקות תקופתיות המתבצעות באמצעות Green Edge, מבטיחות את בטיחות ותקינות המערכת הסולארית. 

 במהלך הבדיקות התקופתיות, מבצעת החברה בדיקה מקיפה של החלקים המכאניים, הצללות המערכת, יעילות תפוקת החשמל, תפקוד הכולל, מעקב אחר מפגעים העלולים להוות סיכון ממשי ופיקוח אחר החלקים החשמליים המרכיבים את המערכת הסולארית. 

 חברת Green Edge מחזיקה בציוד מחזית הטכנולוגיה. הציוד אושר על ידי מכון התקנים וחברת החשמל. תוצאות הבדיקה יועברו באופן מקצועי ויכללו את יעילות המערכת, המלצות לשיפור ומעל הכל בטיחות ההתקן (לרבות החלקים המחוייבים בתיקון).