תחזוקה מונעת מכאנית וחשמלית

תנאי הסביבה בה מצוייה המערכת הסולארית (גשם, רוחות, חום הקיץ), מעמידה אותה בסכנות ממשיות, אך זיהוי הכשל מבעוד מועד, הוא המאפשר מזעור נזקים לצד חיסכון בעלויות התיקון. בכדי שהמערכת המותקנת תפיק תפוקה מקסימאלית, יש לתחזקה כראוי, לרבות ניקיון שוטף. 

 חברת Green Edge מאפשרת ללקוחותיה ליהנות משקט נפשי בכל הקשור למערכות המותקנות ולתפוקות אותן הן מספקות. המערכות המותקנות נבחנות על ידי צוות עובדים מקצועי ומוסמך המגיע לאתר הלקוח במהירות ומבצע את עבודת התחזוקה ביעילות. 

לחברה מערך שרות לקוחות מיומן המעביר את קריאתכם לגורמים המתבקשים להסדרת התחזוקה על הצד המקצועי ביותר. 

 Green Edge מספקת תחזוקה מונעת הכוללת בין היתר ניטור רצוף למקסום רווחי המערכת הסולארית, בדיקות חשמליות לזיהוי כשלים לצד טיפול מבעוד מועד וניקיון הפנאלים מספר פעמים במהלך השנה.